งานซ่อมบางส่วน

งานซ่อมเครื่องมือแพทย์

ไม่เพียงแค่ดำเนินการ ซ่อมแต่อย่างเดียว หากต้องเสริมรายละเอียดใดที่ทำให้เครื่องลูกค้าดูดีขึ้นกว่าเดิมเราก็ยินดี ทำให้ด้วยใจ เช่น จากสภาพเครื่องภายนอกที่ทรุดโทรมจากการใช้งานก่อนส่งคืนลูกค้าเราจะ ปรับแต่งสภาพให้ดูน่าใช้กว่าเดิมเท่าที่ทำได้ เป็นความเต็มใจที่อยากบริการให้โดยไม่คิดมูลค่าตรงนี้ไม่ใช่แค่ซ่อมเฉยๆ อย่างเดียวครับ งานบริการของผมในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑล หากลูกค้าไม่สะดวกนำส่งเอง และต้องไปรับงานให้ถึงสถานที่ลูกค้านัดหมาย  หากเครื่องนั้นๆดำเนินการซ่อมแล้วซ่อมไม่ได้ไม่ว่าจากสาเหตุใด หรือแม้แต่ตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วเคสไหนไม่คุ้มกับการซ่อมก็จะแนะนำลูกค้าและ ส่งเครื่องคืนโดยไม่ได้คิดค่าบริการทั้งตรวจเช็คและขั้นตอนรับส่งแต่อย่างใด

บางส่วนของ งานซ่อมเครื่องมือแพทย์ ทั้งที่แก้ไขได้และตรวจสอบแบบไม่คิดค่า บริการเมื่อไม่คุ้มต่อเจ้าของเครื่องกับการซ่อม รวมถึงการไปตรวจสอบเครื่องนอกสถานที่ให้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลแบบไม่คิด ค่าเดินทาง

สภาพหรือรุ่นของเครื่องไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่เรารับ ตรวจสภาพก่อนซ่อม หากไม่คุ้มต่อค่าซ่อมเจ้าของเครื่องเราจะแนะนำอย่างตรงไปตรงมา ว่าควรหาซื้อเครื่องใหม่จะคุ้มกว่า ประมาณนี้ครับ หรือเครื่องที่รุ่นเก่าถ้าหากต้องการซ่อมแต่อะไหล่หาได้ยากมากแล้ว อาจใช้เวลานานในการหาอะไหล่ ถ้าลูกค้ายินดีรอเราก็พยายามหาให้ครับ

ขอเรียนทำความเข้าใจล่วงหน้าเกี่ยวกับงานซ่อมนะครับ

    เนื่องจากมีบางครั้งที่ลูกค้าบางท่านอาจไม่เข้าใจในลักษณะงานซ่อมที่เป็นลักษณะถูกเรียกให้ไปรับงานถึงที่ แล้วทางเราไม่ชำนาญเส้นทาง อาจต้องมีการไปรับเครื่องโดยรถสาธารณะเข้าเขตเมือง ต้องใช้เวลากับการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการนำพาหนะส่วนตัวไป และบางครั้งไม่สามารถยกอุปกรณ์ได้โดยลำพังจึงต้องอาศัยการว่าจ้างรถสาธารณะ ด้วยเหตุนี้จึงอาจมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เกิดขึ้นบ้าง เมื่อการซ่อมนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้ว  แต่บางครั้งการแจ้งปัญหาการเสียของเครื่องก่อนทำการซ่อม ลูกค้าอาจแจ้งในรูปแบบกว้างๆไม่เจาะจงอาการละเอียด เมื่อทางเราทำการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว คือมีการซ่อมเกิดขึ้นแล้ว ส่งคืนลูกค้าแล้ว ได้รับการแจ้งกลับมาว่ายังใช้งานไม่ได้ด้วยอีกอาการหนึ่ง และต้องการขอคืนค่าซ่อมที่ชำระมากับทางบริษัท และเมื่อตกลงทางใดทางหนึ่งกันเรียบร้อยแล้วด้วยเหตุผลใดก็ตามครับ ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ทางเราต้องเดินทางไปรับอุปกรณ์นั้นจำเป็นต้องเรียกเก็บจากลูกค้าบ้างตามสมควรครับ เพราะท่านไม่ได้นำส่งถึงที่บริษัท  นอกจากนี้เคยเกิดกรณีหลายรายที่นัดกับทางบริษัทแล้วเมื่อทางเราแพลนงานไว้ตามตารางรับงานถึงที่ แต่กลับไม่ได้รับการติดต่อได้กับทางลูกค้า ไม่รับสายบ้าง ปิดเครื่องบ้าง เงียบหายไปก็มีครับ บางครั้งไปถึงที่แล้วแต่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงวันเวลาหรือเปลี่ยนใจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าก็มีครับ  ตรงนี้จึงขอเรียนให้ท่านเข้าใจล่วงหน้าไว้ก่อนจะได้ไม่เป็นข้อถกเถึยงกันภายหลังนะครับด้วยความเคารพ ว่าค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นบ้างตามสมควรนั้นเป็นกรณีที่ท่านเรียกเราไปบริการรับของถึงที่และต่อมามีการซ่อมเกิดขึ้นแล้ว แต่ด้วยเหตุปัจจัยใดๆบางอย่างที่มีการขอคืนค่าซ่อมตรงนี้เราจึงต้องขอหักในส่วนนี้ไว้ด้วยครับ ส่วนกรณีอื่นๆเราบริการตามปกติครับ คือซ่อมไม่ได้ไม่คิดเงินครับ

เรียนอีกกรณีนึงครับ

   เหตุต่อเนื่องจากลูกค้าบางท่านอาจไม่เข้าใจในลักษณะงานของช่างอิเล็คทรอนิกส์ ว่า งานซ่อมทางอิเล็คทรอนิกส์นั้น ต้องอาศัยทั้งทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ที่ศึกษามา ผ่านการวิเคราะห์ แล้วจึงแก้ไข งานซ่อมเครื่องมือแพทย์นั้นละเอียดครับ ต่างกับทีวี ตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานในบ้านทั่วๆไป ดังนั้น อะไหล่บางชิ้นบางครั้งหายากมากครับ บางชิ้นต้องทำขึ้นมาใหม่ หากเป็นอะไหล่ทางแมคคานิคบางชิ้นคงพอทำได้บ้าง แต่ถ้าเป็นทางภาคไอซี วงจรซับซ้อนต่างๆ ทางภาคโปรแกรม หรืออื่นๆ อาจขอเวลาบ้างครับ  มีบางท่านไม่เข้าใจและเกิดความคิดไปในแง่ลบ  ทางบริษัทขอเรียนว่า  การบริหารจัดการแบบลักษณะเป็นกันเองนั้น บ่อยครั้งที่ทางเราช่วยเหลือบุคคลในสังคมแต่ไม่ค่อยนำมาเปิดเผยครับ บางครั้งหากแนะนำลูกค้าเบื้องต้นได้ ให้คำปรึกษาและแก้ไขเองเล็กๆน้อยๆที่ไม่เชิงลึกเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และทางเรามีนโยบายอยู่แล้วว่า บุคคลใดฐานะยากจนหรือไม่มีงบซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในบ้านที่จำเป็นต่อผู้ป่วย เราให้การบริการถึงที่ก็มีมาแล้วครับ ปัจจุบันก็ยังคงมีนโยบายนี้อยู่ ลูกค้าบางรายอาจไม่เข้าใจและคิดในแง่ลบต่างๆ หากทางเราเป็นเช่นนั้นคงไม่มีนโยบายนี้แจ้งไว้ในเวปไซต์แต่แรกมาครับ

เคสตัวอย่างที่พบบ่อยเช่น  เครื่องผลิตออกซิเจน  การต่อลมหายใจให้กับชีวิตคนนั้นสำคัญมากครับ ผู้ป่วยที่ฐานะยากจนจริงๆเรายินดีช่วยกันครับ  กลไกเพียงเล็กน้อยที่สะดุดชำรุดลง กับการรอคอยของคนไข้เราเห็นคุณค่าเสมอครับ จุดเล็กจุดน้อยใดๆ หากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ ไม่เหลือบ่ากว่าแรงเท่าที่กำลังกายกำลังสติปัญญาของบุคคลากรเราพึงมี ยินดีทำให้ ไม่มองว่าต้องเป็นธุรกิจเสมอไปนะครับ

จุดเล็กๆที่ต้องแก้ไขทางเราไม่มองข้ามครับ  ตัวอย่างในภาพแสดงให้เห็นถึงว่า กลไกเฟืองจักรแม้เพียงเล็กน้อยที่ชำรุดลง หมายถึงทั้งระบบของการทำงานภายในเครื่องมีผลสะดุดไปด้วย แค่จุดเล็กๆนี้ บางท่านอาจไม่ทราบ ต้องทำอะไหล่ขึ้นมาใหม่เลยครับและให้ดีกว่าเดิมด้วย เพื่อเคสพิเศษ บางครั้งผมคนเดียวไม่สำเร็จงานลงได้ ต้องอาศัยเพื่อนร่วมทีมที่มีจิตศรัทธาเสมอกันลงมือช่วยกันครับ จึงแก้ไขสำเร็จ จึงต้องขอขอบคุณทุกๆฝ่ายไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

 

ตัวอย่างเล็กๆก่อนซ่อมและหลังซ่อม

หากเราพอมีเวลาเสริม ไม่ว่าเครื่องคุณจะเก่าสภาพไหน ถ้าทำให้ดูดีขึ้นกว่าเดิม เรายินดีทำให้ครับ