เกี่ยวกับเรา


ช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์

มีประสบการณ์เคยผ่านงานทั้งจากบริษัทใหญ่ เช่น

1. บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กว่า 10 ปี

2. บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

3. บริษัท เบลตัน อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด

4. บริษัท ทรีทเมด จำกัด

5. บริษัท พาร์ติเคิล เมชูริ่ง เทคนิค จำกัด

หรือแม้แต่บริษัทเล็ก แต่ความรับผิดชอบสูง ผ่านงานหลายรูปแบบหน้าที่ อาศัยทักษะจากประสบการณ์แก้ไขปัญหาของบริษัทให้ลุล่วงด้วยดี ลักษณะงานที่เคยทำ อาทิเช่น

สรุปประสบการณ์การทำงาน ( กว่า 20 ปี )

1. Design Schematic and PCB, R&D, Test IC,Test HDD ,Wire bond
2. ทำ Prototype, Setup, Modify, Repair, Development, Maintenance Machine.
3. สร้างเครื่องจักร ออกแบบ Automation
4. เขียนโปรแกรม MCS – 51 ด้วยภาษา Assembly
5. Support Engineer / Report งานต่างๆ
6. ใช้ AutoCAD, Protel , Lotus Notes , MS – office , Net Meeting , Minitab , Netware , Internet ,Novell, Proxy, SQL, SPC, XR Chart, Pcad และโปรแกรมอื่นๆ
7. Process ดูแลการผลิต Improve yield เพิ่มประสิทธิภาพ / เพิ่มคุณภาพ / ลดของเสีย
8. QC / QA / FA ตรวจสอบงาน หาสาเหตุของงานที่เสียหาย
9. Run Evaluation, SBR ทดลองงานต่างๆ ก่อนเป็น Mass Product
10. เขียน WI (Work Instruction) เขียนสรุปผลการทดลอง และทำ Document Report
11. Report Yield กับ Engineer และ Manager by Daily
12. ทำ R&R และ Correlation ของเครื่องจักรก่อน Release ลง Line การผลิต
13. เทรน Technician Maintenance และ Production
14. ดูและ Network, IT Help Desk
15. ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้, ประกอบ ติดตั้ง แก้ไข คอมพิวเตอร์ได้
16. Setup, Calibration and Repair เครื่องมือแพทย์
17. Setup, Calibration and Repair เครื่อง Particle (APC, LPC, TOC)
18. สร้างผลงานมากมาย ทั้งสร้างเครื่องจักรเอง Modify และพัฒนาเครื่อง
19. ได้รับการประเมินด้านการทำงาน Review Good มาโดยตลอด
20. เป็นผู้ที่คิดพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

 

วิถีชีวิต ยึดหลักธรรมะกับธรรมชาติ

  

      รักการปั่นจักรยานและสัมผัสธรรมชาติ มีโอกาสเป็นได้ฝากงานอดิเรกไว้กับจักรยาน ท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆและยังได้ออกกำลังกายไปในตัว อิสระและสร้างมิตรภาพกับกลุ่มเพื่อนต่างถิ่นได้อย่างลงตัว  สถานที่ที่ชอบไปนอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ , แหล่งอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแล้ว  อีกสถานที่ที่เงียบสงบไกลจากแสงสีนั่นคือ  วัด

 

    

 

พุทธศาสนสุภาษิตประจำใจ 

 

 กัมมุนา วัตตตีโลโก

 

" สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม "

 

 

 

 

วันหยุดก็เหมือนวันทำงานของผมด้วยครับ ไปไหนไปกันด้วยมาดสบายๆเน้นลุยงาน บางครั้งอาจไม่ได้เน้นแต่งตัวก็เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน ก็มีบ่อยครั้งนะครับที่งานของผมหากได้มี โอกาสช่วยเหลือสังคมบ้าง ในสังคมเล็กๆยังมีลูกค้าบางรายที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ส่วนหนึ่งจะเป็นลูกค้าตามบ้าน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นบางครั้งก็มีความหมายสำหรับลูกค้าเหล่านั้น สำหรับผมเองแล้วถ้าช่วยเหลือกันได้ผมยินดีทำให้เป็นพิเศษโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย อะไรที่คืนความสุขสู่สังคมได้บ้างผมก็ยินดีครับ ผมถือว่าลูกค้าให้ประสบการณ์ผม บนการให้นั้นบางครั้งก็มาด้วยความทุกข์ อกเขาอกเรา หากเราจะให้กลับสู่สังคม อะไรที่สร้างความสุขได้ ผมก็ยินดีเท่าที่ความสามารถจะทำให้ได้ครับ ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงเกินไป ยินดีด้วยความเป็นกันเอง ถึงแม้ว่าบางครั้งเราต้องเจอเรื่องราวมากมายในสังคมนี้ที่สะท้อนความเป็นไป ของผู้คน ยกตัวอย่างเช่น คนมีการศึกษาสูงหรือมีฐานะ บางราย  แต่กลับมีเล่ห์เหลี่ยมสลับซับซ้อนกว่าชาวบ้านธรรมดา เมื่อเกิดปัญหาขึ้นและพยายามแก้ไขอย่างที่สุดแล้วได้เพียงไหน ก็ต้องอดทนบางกรณีจำต้องปล่อยวางเพราะ ผมก็ยังต้องทำหน้าที่ต่อไปเผื่อว่า แรงขับเคลื่อนอันเล็กน้อยของผมจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้บ้าง

บริการ ให้คำปรึกษาอย่างเต็มใจแนะนำแนวทางปฏิบัติหรือดูแลอุปกรณ์เบื้องต้นด้วยตน เองแบบไม่ซับซ้อนในบางกรณี เพราะบางครั้งสามารถให้ลูกค้าแก้ไขเล็กๆน้อยๆเองได้ เพื่อ ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาครับ เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจและสามารถแก้ไขเองได้บ้างในบางกรณี ไม่ต้องวิ่งหาช่างซ่อมเฉพาะทางที่นับวันจะหาได้ยากและให้คำแนะนำอย่างตรงไป ตรงมา และหากทางเราพบว่าลูกค้าตามบ้านอยู่อาศัยบางรายที่ค่อนข้างรายได้น้อยหรือ ยากจนและเครื่องใช้นั้นจำเป็นอย่างเร่งด่วนต่อผู้ป่วยในบ้าน บ่อยครั้งที่ทางเราซ่อมให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รับส่งถึงสถานที่ให้ในบางกรณีอีกด้วยครับ หรือไม่ก็คิดค่าใช้จ่ายราคาพิเศษให้เพื่อช่วยเหลือกันในสังคมครับ